DANIEL DUDA

Główny piwowar z wieloletnim doświadczeniem. Wielokrotny medalista największego konkursu piw domowych w Polsce: „Birofilia” w Żywcu. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych (PSPD).
Jest certyfikowanym sędzią piwnym PSPD, autorem wielu artykułów w magazynie „Piwowar”, pomysłodawcą i organizatorem Warmińskiego Konkursu Piw Domowych oraz Warmińskich Bitew Piwnych.